wp5dc087f5_0f.jpg

 

Bij TJ Speelgoed houdt de service niet op na aflevering van het gekochte artikel. Is er volgens u iets niet in orde met uw bestelling of heeft u een klacht, van welke aard dan ook, neemt u dan contact met ons op door een email naar info@tjspeelgoed.nl te sturen. Uw klacht wordt door ons binnen 1 werkdag in behandeling genomen.

Garantie
Op al onze artikelen zit standaard de door de fabriek c.q. importeur vastgestelde garantie. Voor alle electronica is dit de Nederlandse fabrieksgarantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door TJ Speelgoed aan de klant afgegeven aankoopfactuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs (indien aanwezig in doos). De service op de artikelen die u bij ons besteld hebt wordt verleend door de fabrikanten c.q. importeurs of door een door hen geselecteerde serviceorganisatie.

Uitsluitingen Fabrieksgarantie
Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht. Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt. Als de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Service bij defect
Mocht er een defect zijn opgetreden bij het gekochte artikel dan kan de klant contact met ons opnemen door een email naar
info@tjspeelgoed.nl te sturen. Valt het defect nog binnen de garantieperiode dan krijgt de klant binnen 1 werkdag bericht hoe de klacht afgehandeld wordt. Wij onderhouden goede contacten met de officiële serviceafdelingen van onze fabrikanten c.q. importeurs en ook buiten de garantieperiode kunnen wij hulp bieden bij de reparatie of contact met de servicedienst van de importeur opnemen. De klant kan ook zelf contact opnemen met het servicenummer van de betreffende fabrikant c.q. importeur. De klant moet rekening houden met een periode tot 2 weken voordat het retour gezonden artikel weer bij de klant terug is, tenzij er door TJ Speelgoed of door de fabrikant een andere afspraak met de klant is gemaakt.

Verzendkosten retourzenden
Voordat er een product voor reparatie opgestuurd wordt dient de klant via een een email naar
info@tjspeelgoed.nl te sturen te vernemen naar welk adres het betreffende product verstuurd dient te worden. Sommige producten moeten rechtstreeks naar het adres van een service-afdeling van de fabrikant gestuurd worden. Bij defecten zijn alle verzendkosten voor reparatie naar TJ Speelgoed of naar de fabrikant voor rekening van de klant. Als het defect binnen 7 werkdagen na ontvangst optreedt dan zijn de verzendkosten voor reparatie voor rekening van TJ Speelgoed mits dit binnen 7 dagen gemeld is. De verzendkosten worden in de eerste instantie door de klant betaald en worden binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort. Wij behouden ons het recht voor alle retour gezonden artikelen te laten controleren om te bepalen of de klacht terecht is. Indien de opgegeven klacht niet wordt geconstateerd, wordt het artikel teruggestuurd en zijn de eventuele kosten voor retourzending voor de klant. Verzendingen onder rembours worden niet door TJ Speelgoed in ontvangst genomen.

Retourzenden zonder opgaaf van redenen
De klant kan uiterlijk 7 werkdagen na levering een ongeopend, ongebruikte product retour zenden zonder opgaaf van redenen mits het product in de originele gesloten/gesealde en onbeschadigde verpakking retour gezonden wordt. Geopende producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde product, kunnen niet worden geretourneerd. TJ Speelgoed is gerechtigd een retour gezonden product te weigeren als het vermoeden bestaat dat het product geopend of gebruikt is of als de originele verpakking beschadigd is. Voor producten die TJ Speelgoed binnen bovenstaande periode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u gedurende 30 dagen de gelegenheid om het product, voor eigen rekening, bij TJ Speelgoed af te halen of de verzendvergoeding voor de retourzending over te maken op bankrekeningnummer 323734294 ten name van T van Beelen te Houtigehage. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Verder is de klant geen annuleringskosten verschuldigd. Het eventueel terug te ontvangen bedrag wordt binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort.

 

 

HOME

AANBIEDINGEN

VOORWAARDEN

wp1b5f1622_0f.jpg
wp72d00374_0f.jpg